Mentoring – potrzeba czy moda?

Mentoring - potrzeba czy moda

Mentoring w organizacji to odpowiedź na potrzebę rozwoju personalnego i wspierania pracowników na ścieżce kariery zawodowej.

Mentoring to metoda rozwoju potencjału ludzkiego, coraz bardziej porządna w rozwijających się organizacjach. Mentoring to wsparcie i udzielanie wskazówek w rozwoju osobistym. Oparty jest na zaufaniu i dobrowolności.

To wsparcie jednej osoby przez drugą, bardziej doświadczoną w danym obszarze. Dlatego właśnie kluczową staje się rola samego mentora – jego kompetencje, doświadczenie i podejście do podopiecznego są kluczowymi na drodze do sukcesu samej idei mentoringu.

Mentoring a coaching

Mentoring jest nauką siebie samego, pracą nad sobą, ukierunkowaną mocno na rozwój. Coaching to udzielanie instrukcji, to poszerzanie wiedzy. Zasadnicza różnica znajduje się już w podstawowym celu. Podczas gdy celem coachingu jest przekazanie pewnych umiejętności pracownikowi, czy polepszenie jego wyników, mentoring jest wsparciem udzielanym pracownikowi, opartym na słuchaniu, na dawaniu wskazówek, na ukierunkowaniu.

Co daje mi mentoring?

Mentoring dla pracownika to szansa na samorozwój. To wsparcie w określeniu swojej zawodowej ścieżki i podejmowaniu działań, mających na celu realizację stawianych przed sobą celów. Mentoring to pomoc w określeniu, co stanowi moją mocną, a co słabą stronę, w których obszarach jestem zdecydowanym liderem, a które wymagają ode mnie nakładu pracy. To poznanie swoich mocnych i słabych stron, to nastawienie na wartości i chęć ich realizacji. Mentoring zwiększa naszą efektywność, podnosi motywację, wspiera. Mentoring nie jest zatem opcją dla każdego. Dlatego też tak kluczowa staje się jego dobrowolność.

Mentoring w naszej firmie

Mentoring staje się coraz popularniejszą metodą angażującą pracownika do pracy nad sobą, na stawianiu sobie celów i obieraniu właściwej drogi do ich realizacji. Dlaczego organizacji ma na tym zależeć? Pracownik, który się rozwija w danej firmie, identyfikuje się z nią, jest bardziej zaangażowany w pracę i nie myśli o jej zmianie. Jest to niewątpliwie długofalowa korzyść dla firmy, wzmacnia jej kulturę organizacyjną, motywację oraz zwiększa efektywność pracy.

Mentoring drogą do celu

Mentoring jest traktowany jako jedna ze skuteczniejszych form budowania ścieżki rozwoju zawodowego.
Wprowadzenie mentoringu do codziennej praktyki działania organizacji, powinno być kluczowym elementem strategii biznesowej i personalnej. Mentoring staje się coraz powszechnie stosownym i dostępnym narzędziem rozwojowym, który sprzyja przekazywaniu know-how i kultury organizacyjnej.
Nie przekreślajmy jednak organizacji, która mentoringu nie wdrożyła – to kwestia kultury organizacyjnej, podejścia do rozwoju, podejścia samych pracowników czy specyfiki pracy/ branży. Nie wszędzie mentoring odegra kluczową rolę, choć zdecydowanie stanowi mocne podłoże do rozwoju personalnego.

Przeczytaj również:

Konflikt w pracy

Konflikt w pracy

Konflikt był, jest i będzie. W każdej firmie, w każdym zespole. Niezależnie od stanowiska, prędzej czy później trzeba...