Praca zdalna, hybrydowa czy powrót do biura – obraz firmy w czasie pandemii

Coraz więcej firm działających na polskim rynku decyduje się na powrót pracowników do biur. Polacy pokochali jednak pracę zdalną. Wychodząc im naprzeciw, część firm oferuje pracę hybrydową. Czy jest to nowy model pracy?

Home office

Gdy w marcu 2020 zalecano przejście pracowników na pracę zdalną, wywołało to ogromne poruszenie. Większość osób nie wyobrażała sobie pracy z partnerem i dziećmi na 40-50 metrach kwadratowych. Brak przestrzeni, ciszy, konieczność posiadania kilku komputerów, aby i dzieci mogły uczyć się zdalnie, izolacja, brak warunków – to tylko niektóre aspekty, które budziły liczne obawy. Z czasem jednak udało się ludziom wypracować system pracy tak, aby wzajemnie nie wchodzić sobie w drogę i aby móc wykonywać swoje służbowe obowiązki.

Po przeszło półtorarocznej przerwie w codziennej pracy biurowej dziś nie wyobrażamy sobie tego, jak miałoby to wyglądać.

Pracownicy pokazali, że podczas home office są równie wydajni, jak podczas spotkań organizowanych w biurze, że wiele rzeczy można szybko i sprawnie załatwić mimo ciągłych video konferencji czy licznych telefonów.

Dla pracowników to ogromna oszczędność czasu, ale i ciągłe bycie w pracy – często nasze domowe biura mieściły się w sypialni czy na kuchennym stole, łatwiej było „zostać po godzinach” w pracy. Nienormowany czas pracy oraz spadek wydajności to niewątpliwie największe minusy home office. Z drugiej jednak strony mamy możliwość bycia z bliskimi czy oszczędność związaną z kosztami dojazdu – i to one są wskazywane najczęściej jako plusy pracy zdalnej.

Z pracodawcy zeszła część kosztów, związana z wyposażeniem biur w socjalne dodatki (kawa, herbata, owoce), mniejsze rachunki czy brak kosztów delegacji.

Praca na świecie

Z badań przeprowadzonych na światowym rynku pracy EY 2021 Work Reimagined Employee Survey1 wynika, że po pandemii zaledwie 22% pracowników chce cały tydzień pracować w biurze. Cztery z pięciu ankietowanych osób deklaruje chęć pozostania w domu, choćby w częściowym zakresie.

Czy pracodawcy, zmierzając się z migracją pracowników, zdecydują się na stałe wprowadzić pracę zdalną bądź hybrydową?

Z prawnego punktu widzenia niewątpliwie czeka nas zmiana w przepisach pracy – konieczne jest wprowadzenie nowych regulaminów pracy, które doprecyzują zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna dotyczy w Unii Europejskiej około 12,3% osób, w Polsce zaledwie 8,9%2.

Lęk przed biurem

Z raportu EY wynika, że część osób jest skłonna zmienić pracę, jeśli nie będzie mogła pracować w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Dominującym argumentem jest lęk przed powrotem do biura, zwłaszcza do osób, które nie są zaszczepione.

Lęk powoduje także powrót do gwaru i tłoku, tak bardzo charakterystycznego dla pracy biurowej. Ludzie mocno odizolowali się od osób trzecich, zwłaszcza tych, z którymi nie łączą nas żadne bliższe relacje. Coraz więcej osób zgłasza brak przestrzegania reżimu sanitarnego, odstępów pomiędzy biurkami czy zbyt dużej liczby osób w biurze. Narasta lęk przed powrotem.

Koniec pracy zdalnej

Prawo jest jednak za pracodawcami – jeśli nie są naruszone zasady BHP, pracownik nie może odmówić powrotu do biura. Odmowa z jego strony mogłaby nawet stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

Polskie firmy deklarują koniec pracy zdalnej, część z nich zaproponuje pracownikom model hybrydowy. Nie jest to jednak zjawisko powszechne. Głównym argumentem dla pracodawcy jest jakość współpracy, izolacja pracowników czy zanik kultury organizacyjnej firmy. Duże znaczenie ma także spadek innowacyjności i produktywności.

Kluczowym jest kwestia lojalności pracownika. Pracując zdalnie, zanika element przywiązania i identyfikowania się z firmą.

Niemniej, kandydaci do pracy coraz częściej skłonni są zrezygnować z danej oferty, jeśli nie uwzględnia ona możliwości pracy poza siedzibą biura. Obie strony mają tutaj swoje argumenty i rynek pracy czeka w tym zakresie rewolucja. Miejmy nadzieję, że zarówno polscy pracodawcy jak i pracownicy otwarci będą na nowe podejście do pracy i wybiorą to, co najbardziej optymalne dla ich organizacji.


[1] https://www.ey.com/en_us/real-estate-hospitality-construction/work-reimagined-employee-survey-2021-the-real-estate-implication

[2] https://www.money.pl/gospodarka/praca-zdalna-w-polsce-tak-wypadamy-na-tle-ue-6640963197422368a.html

Przeczytaj również:

Konflikt w pracy

Konflikt w pracy

Konflikt był, jest i będzie. W każdej firmie, w każdym zespole. Niezależnie od stanowiska, prędzej czy później trzeba...