Silversi na rynku pracy – rekrutacja 50+

Firmy deklarują otwartość w procesie rekrutacji na pracowników 50+, jednak finalnie realia są odmienne od tych deklaracji.  Silversi, czyli pracownicy po 50 roku życia, nierzadko mierzą się z dyskryminacją na rynku pracy, ze względu na ich wiek. Wciąż zdecydowanie bardziej wykorzystywany jest potencjał zawodowy młodego pokolenia.

50+ czyli jakie profity mogą wnieść do firmy silversi?

Silversi to tak naprawdę potężna siła i najbardziej wpływowe pokolenie na świecie. Ich potencjał jest doceniony m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość stanowisk wyższego szczebla w rządzie federalnym czy stanowym, jest kontrolowanych przez ludzi z tego pokolenia[i].

Silversi to doświadczeni zawodowo pracownicy, lojalni względem firmy, otwarci na zmianę. Mimo to zderzają się z niechęcią rekruterów do ich osoby.

Często są to pracownicy posiadający bardzo dobre kwalifikacje, dodatkowo otwarte na ich podnoszenie i ciągłe doszkalanie się. Są to osoby dyspozycyjne, posiadające dorosłe dzieci, zatem bardziej elastyczne jeśli praca oparta jest o pracę zmianową.

Biorąc pod uwagę, że wydłużony został wiek emerytalny, jest to potężna grupa pracowników, których potencjał mógłby być bardzo dobrze wykorzystany przez właścicieli firm.

Pomimo, iż firmy deklarują otwartość w procesie rekrutacji na pracowników 50+, to realia są odmienne od tych deklaracji.  Silversi nierzadko mierzą się z dyskryminacją na rynku pracy właśnie ze względu na ich wiek.

50+ czyli jakie profity mogą wnieść do firmy silversi?

Silversi to doświadczeni zawodowo pracownicy, posiadający bardzo dobre kwalifikacje, dodatkowo otwarte na ich podnoszenie i doszkolenie się. Są to osoby dyspozycyjne, posiadające dorosłe dzieci, zatem bardziej elastyczne, jeśli praca oparta jest o pracę zmianową. Są lojalni wobec firmy i wbrew powszechnej opinii, lojalność ta nie musi wynikać z obaw przed zmianą. Mimo to, spotykają się z niechęcią rekruterów do ich osoby, z uwagi na wiek.

Posiadają kompetencje, których można nabyć wyłącznie poprzez doświadczenie. Stanowią tutaj niewątpliwie przewagę konkurencyjną nad swoimi młodszymi kolegami, czy osobami, które po studiach dopiero wchodzą na rynek pracy.

Jest to grupa, która silnie ewoluowała przez ostatnie lata, dokształcając się i nabywając kompetencji twardych. Zjawisko to jest bardzo mocno zauważalne w odniesieniu do kobiet, które wcześniej były długo wykluczane z życia zawodowego, nad które przedkładały aspekty rodzinne.

Zmienia się nastawienie firm i samych pracowników do silversów, choć nie jest to jeszcze tak znacząca wyartykułowane, jak w innych krajach Unii Europejskiej, czy Ameryki.

Fakty i mity

Krążą stereotypy dotyczące zatrudnienia osób 50+, i niestety, stają jeszcze na przeszkodzie w zainwestowaniu w wiedzę i doświadczenie tych pracowników.

Prawdą jest, że:

 1. Największym atutem jest doświadczenie. To nie ulega wątpliwości. Przepracowane lata, często w różnych strukturach, na różnych szczeblach w hierarchii dają niewątpliwą przewagę.
 2. Są cennymi doradcami i ekspertami. Na ich wiedzy opierają się prezesi i dyrektorzy firm.
 3. Są to świetni managerowie. Potrafią rozmawiać z ludźmi, ale i ich słuchać. Przez lata pracowali w różnych organizacjach, nabyli wiele kompetencji, które teraz wykorzystują zarządzając zespołem.
 4. Chętnie dzielą się wiedzą. Przekazują młodszym kolegom i koleżankom cenne informacje i wskazówki. Są źródłem wiedzy, z którego warto czerpać.
 5. Koszt doszkolenia pracownika jest niższy, niż koszty rekrutacji. Dodatkowo, pracownik już zatrudniony w naszej firmie, zna jej strukturę, kulturę organizacyjną, jest osobą znaną pracodawcy, co daje mu przewagę nad anonimowym konkurentem, którego w każdy aspekt pracy w organizacji trzeba wdrożyć.
 6. Pracodawcy coraz częściej otwierają się na grupę kandydatów 50+ z uwagi na to, że młodych pracowników jest coraz mniej.
 7. Osoby z grupy 50+ cieszą się autorytetem z racji wieku, co zaczęli dostrzegać i wykorzystywać w branży beauty i fashion.
 8. Są to lojalni pracownicy. W badaniach dotyczących stażu pracy wykazują, że pracować w jednej firmie dłużej niż 5 lat. Przeciwieństwem do tego są wyniki uzyskane od grupy młodych ludzi, którzy zakładają związanie się z daną firmą nie dłużej niż na 5 lat. Zwiększa to automatycznie koszty pozyskania pracownika.
 9. Pracodawcom przysługują ulgi, zwolnienia i dofinansowania z urzędów pracy.

Mity:

 1. Częściej biorą zwolnienia lekarskie, z uwagi na wiek częściej chorują. Nic bardziej mylnego. Dane pokazują, że to ich młodsi koledzy i koleżanki częściej korzystają ze zwolnień lekarskich.
 2. Są to osoby zakorzenione w schematach, które nie potrafią reagować na zmiany. To bardzo krzywdzący osąd. Wbrew bowiem temu, są to osoby chętne do zmian, szybko adoptujące się do aktualnej sytuacji. Umiejętność tą nabyli w trakcie lat swojej pracy i z wiekiem – nie znika.
 3. Nie potrafią zrozumieć nowych technologii i zaakceptować pojawiających się wraz z nimi zmian. Niechęć do zmian może cechować każdą grupę pracowniczą, bez względu na wiek.
 4. Nie są to osoby elastyczne. Rynek pracownika pokazał, że to właśnie młode osoby nie potrafią, nie chcą bądź finalnie nie muszą dostosowywać się do organizacji. Dodatkowo, zakładając rodziny, ich elastyczność zmniejsza się do minimalnego poziomu. Alternatywną grupą są osoby 50+, których życie prywatne i rodzinne jest już ustabilizowane.

Jak pokazaliśmy, nie tylko starzejące się społeczeństwa są przyczyną wzrostu znaczenia grupy 50+ na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej doceniają rolę i znaczenie tych osób, widzą w nich potencjał, doświadczenie, ogromną wiedzę i umiejętności.

Unia Europejska dostrzega problem związany z brakiem zatrudnienia osób po 50 roku życia. Chcąc wesprzeć te osoby na rynku pracy, oferuje programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak, mimo obalania negatywnego stereotypu dotyczącego zatrudnienia osób po 50., te działania są wciąż niewystarczającymi.
[i] Źródło: https://blog.randstad.pl/polscy-silversi

Przeczytaj również:

Konflikt w pracy

Konflikt w pracy

Konflikt był, jest i będzie. W każdej firmie, w każdym zespole. Niezależnie od stanowiska, prędzej czy później trzeba...