Jak przygotować atrakcyjne ogłoszenie o pracę?

Zdarza się, że ciekawa oferta pracy nie przykuwa uwagi kandydatów. Gdzie popełniamy błąd przygotowując ogłoszenie o pracę?

Poświęć czas i przygotuj ofertę w atrakcyjny sposób – to ważny krok w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest pozyskanie wartościowego pracownika, przed którym firma postawi konkretne wymagania, od którego oczekiwać będzie doświadczenia i wiedzy w określonym temacie.  Rekrutacja to pozyskanie dla firmy kapitału ludzkiego, który wniesie do niej określone wartości i umiejętności.

Dynamiczny zespół

Coraz częściej rekruterzy posługują się enigmatycznymi stwierdzeniami: „dynamiczny zespół”, „możliwość rozwoju”, „nowoczesne narzędzia pracy”. Stwierdzenia te stały się tak sztampowymi, jednak niewiele mówią potencjalnemu kandydatowi o samym stanowisku pracy, na które miałby aplikować.

Tak skomponowane ogłoszenie nasuwa kandydatowi wiele pytań o faktyczny stan rzeczy i weryfikuje szybko jego decyzję o dalszym procesie rekrutacyjnym. Tak samo, jak oczekujemy od kandydatów szczerości w CV, tak i tutaj wymagana jest rzetelność, konkretne dane, wartościowe informacje z punktu widzenia kandydata. Mydlenie oczu nie przyniesie nam bowiem oczekiwanych efektów, jeśli po drugiej stronie usiądzie kandydat, który ma jasno sprecyzowane oczekiwania.

Ogłoszenie powinno być tak skonstruowane, aby dostarczyć pracownikowi wszelkich informacji na temat zakresu obowiązków, wymagań oraz tego, co dana firma oferuje swoim pracownikom. Im dokładniej sprecyzujesz te elementy w ogłoszeniu, tym bardziej wyselekcjonowane ogłoszenia otrzymasz. Unikniesz dzięki temu przekopywania się przez aplikacje, które nie spełniają określonych przez Ciebie kryteriów. 

Kandydat potrzebuje konkretnych i jasno sprecyzowanych warunków – zarówno w aspekcie zakresu obowiązków jak i wynagrodzenia. To ostatnie często jednak jest celowo pomijane na tym etapie procesu rekrutacyjnego. Im więcej szczegółów podasz w ogłoszeniu, tym będzie ono atrakcyjniejsze.

Wymagania

Poświęć czas na zebranie szczegółowych informacji, czego konkretnie oczekujesz od kandydata na to stanowisko. Nie zapomnij o kluczowych dla Ciebie aspektach, jak doświadczenie, znajomość branży, kierunkowe wykształcenie. Wskaż także, co stanowić będzie dodatkowy atut – biegła znajomość języka obcego czy doświadczenie w pracy na określonych narzędziach. Pamiętaj także o kompetencjach miękkich, jeśli są istotne do podjęcia pracy na danym stanowisku – np. decyzyjność czy umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

To przestrzeń, w której musisz dać kandydatowi informacje dotyczącą szczegółów wykonywanych obowiązków wchodzących w zakres danego stanowiska. Jeśli podjęcie pracy wymaga posługiwania się określonymi programami, związana jest z częstymi podróżami służbowymi, zarządzania zespołem – opisz to. Wymagania i zakres obowiązków powinny być ze sobą spójne, wzajemnie się uzupełniać i dać kandydatowi jasny ogląd tego, co będzie należało do jego zadań.

Warunki zatrudnienia

Opisz, jakie formy zatrudnienia preferujesz – współpraca, praca w oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie. Dla wielu pracowników ma to kluczowe znaczenie. Tutaj masz także przestrzeń, aby wspomnieć o benefitach pozapłacowych: ubezpieczenie, pakiet medyczny, sportowy etc.

Klauzula o danych osobowych

Większość firm wymaga, aby klauzula o danych osobowych była spersonalizowana, czyli uwzględniała dane firmy, której te dane zostały udostępnione bądź wskazywała administratora danych. Jeśli tego wymagasz – musisz poinformować o tym potencjalnych kandydatów. Pamiętaj, że RODO chroni kandydatów na takich samych prawach, jak pracowników, a brak tej klauzuli wyklucza z udziału w procesie rekrutacyjnym.

Warunki finansowe

Zatrzymajmy się na chwilę przy poruszonym aspekcie dotyczącym oferowanego wynagrodzenia.
Pamiętaj, że warunki finansowe możesz przedstawić w formie widełek, co często ma miejsce w przypadku stanowisk specjalistycznych. Określone kompetencje kandydata, doświadczenie oraz wiedza, powinny mieć realny wpływ na wysokość wynagrodzenia. Inna stawka będzie satysfakcjonująca dla juniora, który wchodzi na rynek pracy, inna dla pracownika z kilkuletnim stażem na danym stanowisku.

Warto, aby już na etapie formułowania ogłoszenia sprecyzować, jakie są warunki brzegowe w aspekcie finansów. Jeśli zależy Tobie, aby dzięki ogłoszeniu trafić do właściwych kandydatów, określ wprost warunki.

Wiedza rekrutera

Jeśli poszukujesz specjalistów w wąskich dziedzinach, musisz zapoznać się ze specyfiką tej dziedziny i dowiedzieć się konkretnie, jakie umiejętności powinien posiadać kandydat, jaka wiedza i jakie doświadczenie są niezbędne, aby dane CV przeszło pierwszy etap weryfikacji. Dobrze, aby rekrutet porozmawiał z dyrektorem działu, dla którego prowadzi rekrutację i zyska jak najwięcej szczegółów dotyczących specyfikacji pracy na danym stanowisku.

Jeśli poszukujesz specjalisty pokaż, że sam jesteś tym specjalistą. Brak konkretnych informacji np. dotyczących języków programowania, jakie powinien znać kandydat sprawia, że ogłoszenie traci na swojej atrakcyjności. Poświęć czas, aby przygotować ogłoszenie z konkretnymi informacjami dotyczącymi zakresu obowiązków oraz wiedzy i doświadczenia, jakie są niezbędne na danym stanowisku.

Zbyt ogólnikowe ogłoszenie przyczyni się do otrzymania wielu nie wartościowych CV i uniemożliwi dotarcie do konkretnych, poszukiwanych specjalistów.

Przeczytaj również:

Konflikt w pracy

Konflikt w pracy

Konflikt był, jest i będzie. W każdej firmie, w każdym zespole. Niezależnie od stanowiska, prędzej czy później trzeba...